PARTNER LOGISTICS: GROTER WORDEN DOOR (NOG EVEN) KLEIN TE BLIJVEN ‘WE HEBBEN ONSZELF OPNIEUW UITGEVONDEN’

Partner Logistics

Logistiek dienstverlener Partner Logistics heeft enkele pittige jaren achter de rug: een faillissement, een doorstart en een ingrijpende herziening van het bedrijfsbeleid. Dat alles is voor geen enkele onderneming een makkie. Maar het resultaat van alle inspanningen is er naar. Er worden weer zwarte cijfers geschreven en de nieuwe aanpak levert volle orderboeken op.

Partner Logistics in Bergen op Zoom begon ruim een decennium geleden als ontwikkelaar en bouwer van grote, geautomatiseerde vrieshuizen. Het bedrijf bouwde deze opslaglocaties voor klanten in alle windstreken en bediende vanuit deze locaties de klanten van die klanten. Het concept sloeg aan: Partner Logistics groeide snel en ontwikkelde plannen voor een Europese expansie. Maar naar later bleek, groeiden de ambities sneller dan de financiering ze kon bijbenen. Een faillissement bleek uiteindelijk onafwendbaar. Gelukkig bleek een doorstart mogelijk, maar duidelijk was dat Partner Logistics niet op de oude voet verder kon gaan. Maar hoe dan wel? Onder de nieuwe eigenaren brak een periode van bezinning aan/ Duco Buijze, die als directeur sinds november 2012 de scepter zwaait over het bedrijf: “Toen ik aantrad, lag de patiënt op de intensive care. Om de zaak levensvatbaar te houden, moesten we terug naar de basis.”

Diepvriesmagazijn: Partner Logistics

WINST IN HET VAT
Die basis is in het geval van Partner Logistics een vijftal vrieshuizen en één ambient locatie in drie Europese landen: Nederland, België en Groot-Brittannië. Het hoogbouwmagazijn in Bergen op Zoom – sinds de bouw in 2002 driemaal uitgebreid 0 is het grootste. Sterker nog, het is met 178.500 palletplaatsen zelfs het grootste geautomatiseerde vrieshuis in Europa. Het complex is de kern van Partner Logistics nieuws stijl. Buijze: “We waren voorheen vooral actief met het opzetten van vrieshuizen. Na de doorstart hebben we besloten ons juist te richten op de exploitatie van de magazijnen die we hebben. We willen vooral een volwaardige logistiek dienstverlener zijn voor onze klanten in de voedselproducerende sector. Concreet betekent het dat we meer toegevoegde waarde zijn gaan bieden aan onze klanten, zoals he toverpakken van pallets, orderpicking op doosniveau of het labelen van zendingen. Bovendien hebben we stappen genomen om de efficiency van onze vrieshuizen verder te verhogen, zodat we meer klanten kunnen bedienen.” Daardoor wordt in Bergen op Zoom, waar het hoogbouwmagazijn destijds werd gebouwd voor de lokale vestiging van frietproducent Lamb Weston, nu ook andere klanten worden bediend. Ook op een aantal andere locaties heeft Partner Logistics een aantal nieuwe klanten binnengehaald. Het resultaat: vorig boekjaar werd een veelbelovende winst geboekt. “Echte, harde winst” zegt Buijze trots. “En er zit meer in het vat.”

‘PARTNER LOGISTICS IS NIET MEER DE OUDE – IN DE GOEDE ZIN VAN HET WOORD.’

UITBREIDEN, NIET BOUWEN
Buijze en zijn team hebben de afgelopen jaren veel benenwerk verricht om de bestaande en nieuwe klanten duidelijk te maken dat Partner Logistics niet meer de oude is – in de goede zin van het woord. Met resultaat: inmiddels bedient het bedrijf zo’n 25 grote en een aantal kleinere klanten. “We hebben onze dienstverlening uitgebreid en zijn in feite een nieuw bedrijf geworden. Dat is de boodschap die we hebben uitgedragen. Bovendien merkten we dat bijna alle klanten die we op onze verschillende locaties hadden, aan het groeien zijn. Dat was een signaal om niet alleen onze dienstverlening uit te breiden, maar ook na te denken over de uitbreiding van enkele locaties. Dat doen we nu in nauw overleg met de klant. Diens ontwikkeling is leidend in onze uitbreidingsplannen.” Dus toch weer nieuwe vrieshuizen bouwen? “niet op korte termijn en ook niet zomaar”, zegt Buijze. “Onze bouwactiviteiten staan momenteel op een laag pitje. We zijn wel plannen aan het uitwerken om drie van onze bestaande locaties uit te breiden. Vooral omdat we nog meer extra diensten willen gaan leveren. ”Die keuze heeft veel meer te maken met de marktontwikkelingen dan iets anders, legt Buijze uit. “We zijn van oudsher een productiemagazijn. Zeker voor diepvriesproducten zijn dergelijke grote, centraal gelegen locaties noodzakelijk en dat zullen ze blijven. Maar elders in de keten zullen er wel degelijk veranderingen optreden. Onze klanten gaan straks op een andere manier om met hun logistieke behoeften. Ik denk dat zeker de sterke groei van e-commerce, ook op food-gebied, daar de komende jaren een belangrijke rol in gaat spelen. Er zullen kleinere volumes op een flexibelere manier moeten worden vervoerd. In Groot-Brittannië zie je dat al gebeuren in de food-sector. In die ontwikkeling willen wij een rol spelen.”

VOLUMES MANAGEN
Concreet houdt dit in dat Partner Logistics meer invloed wil uitoefenen op het transport van de enorme volumes die de verschillende locaties verlaten. Buijze: “Denk aan het verzamelen van producten van verschillende klanten in één vrachtwagen. Iets wat logisch klinkt en ook is, maar niet altijd gebeurt. Wij willen het samenvoegen van deelladingen uit onze locaties faciliteren, coördineren en regisseren om zo synergie en waarde in de supply chain te genereren. Het daadwerkelijke transport wordt uitgevoerd door onze transportpartners met wie wij een samenwerking aangaan. Deze regiefunctie vervullen we al voor verschillende klanten in Nederland en Engeland en dat werkt prima. Dit wordt een nieuwe pijler in onze dienstverlening, een nieuw voorbeeld van de toegevoegde waarde die we willen bieden.” Dat betekent wel een nieuwe denkwijze, maar die is volgens Buijze noodzakelijk. “WE moeten kleinschaliger denken en flexibeler werken; het gaat straks niet alleen meer om de grote volumes. We zullen steeds vaker worden gevraagd om kleinere bestellingen af te kunnen werken; we worden een ontkoppelpunt voor de producenten van onze klanten – vooral voor de klanten van onze klanten.”

WELKOM
En dat maakt die klanten niet minder belangrijk dan de producten die ze in de magazijnen van Partner Logistics onderbrengen. “Het is essentieel dat wij in nauw contact blijven met onze klanten, met hun plannen en met hun verwachtingen, zodat we daar optimaal op kunnen inspelen”, zegt Buijze. Daarom heeft Partner Logistics ook zijn accountmanagement op de schop genomen. “Als logistiek dienstverlener hebben we ons lang geconcentreerd op procesoptimalisatie. En met succes. Maar op het gebied van klantenservice is er nog een slag te maken. Ten eerste als het erom gaat wensen en vereisen van de klant in kaart te brengen en er op in te spelen. Daarvoor hebben we een nieuwe vorm van accountmanagement geïntroduceerd: we willen op het juiste niveau met onze klanten aan tafel zitten. We voeren nu gezette tijden gesprekken op operationeel, strategisch en tactisch niveau. Operationeel als het gaat om de efficiëntie van de magazijnen zelf, strategisch als het gaat om lange-termijnontwikkelingen, tactisch als het gaat om projecten die op de middellange termijn effect gaan krijgen, zoals de uitbreiding van de productiefaciliteiten van een klant. Dat heeft immers ook gevolgen voor ons en het is goed als we ons daar in goed overleg allebei op kunnen voorbereiden. Die gesprekken zijn nu standaardprocedure en we merkten dat onze klanten dit enorm waarderen.” In het verlengde daarvan bereidt Partner Logistics een intern verandersingstraject voor, waarin de aandacht voor mensen centraal staat: klanten, leveranciers én de eigen medewerkers. ‘Hostmanship’, noemt Buijze dat, met als doel: “Iedereen moet zich bij ons welkom voelen”.

‘DE KOERS VAN DE KLANT BEPAALT DE KOERS VAN HET BEDRIJF’

SAMEN GROEIEN
De voormalige vrieshuisbouwer uit Bergen op Zoom heeft zich hernomen door terug te keren naar de kern van waar het goed in hoort te zijn, door de vertrouwensrelatie met zijn nieuwe klanten te versterken en nieuwe klanten te winnen met een heldere propositie. “WE hebben onszelf opnieuw uitgevonden”, zegt Buijze. “We willen niet groeien om het groeien, we willen samen met onze klanten groeien, waar maken wat we beloven en onze expertise inzetten om de marktontwikkelingen te anticiperen en onze dienstverlening daar optimaal op aan te passen.” Buijze lacht. “Eigenlijk zegt on ze nieuwe slagzijn het allemaal al, maar dan bondiger: ‘Together we deliver’.