Voorwoord

Barry Reede - Commercieel directeur Great Magazines

Nieuw platform voor de koudeketen.

Sinds aan het einde van de 19e eeuw de eerste onder nemingen ontstonden die zich specialiseerden in de geconditioneerde opslag en het vervoer van bederfelijke goederen, weet de gemiddelde consument niet beter dan dat hij…